Vitaliteitscoaching is een nieuwe manier van coachen die past in deze tijd van grote veranderingen en ontwikkelingen. In een tijd waar hectiek aan de orde van de dag is, hoort ook een nieuwe manier van mens-zijn. Echter, wanneer er zoveel van je verwacht wordt en de ontwikkelingen nauwelijks te volgen zijn, lijkt het steeds moeilijker om bij jezelf te blijven.

 

Vitaliteitscoaching betreft een kort maar doeltreffend begeleidingstraject van gemiddeld 4-6 gesprekken. Het onderscheidt zich van andere coaching trajecten door de individuele en moderne benadering. Het traject is gericht op jouw persoonlijke behoeften. Je gaat jezelf vanuit eigen kracht weer in beweging brengen.

 

De focus bij Vitaliteitscoaching ligt op het aanleren van nieuw (effectief) gedrag door een bewustwordingsproces te ondergaan. Het onderkennen dat het aangeleerde gedrag niet (meer) het gewenste resultaat oplevert. Aangezien wij doorgaans verstandelijke beslissingen nemen en niet meer gewend zijn om naar ons gevoel te luisteren, is het vaak lastig om te bepalen wat voor jou nu echt belangrijk is.

 

Als Vitaliteitscoach kan ik je begeleiden wanneer je het gevoel hebt vast te zijn gelopen in je leven, relatie, werk of dromen. Als je weer meer gezondheid, energie en balans uit je leven wil halen. Je krijgt inzicht in hoe jouw overtuigingen de gewenste situatie in de weg zitten. Ik laat je zien en ervaren dat je zelf in staat bent om deze overtuigingen het hoofd te bieden en verantwoordelijkheid te nemen voor een gezondere levensstijl. Dit komt jouw vitaliteitsbeleving ten goede.

VITAAL ZUID

info@vitaalzuid.nl

Tel: 06 13031131