Privacyverklaring (AVG)

Vitaal Zuid


Vitaal zuid is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.: 69605327
Voor een kort of langdurig coaching traject is het noodzakelijk dat ik, als vitaliteitscoach en stresscounselor van Vitaal Zuid, uw persoonsgegevens goed verwerk en vastleg. Dit omdat u gebruik maakt van een dienst bij Vitaal Zuid. Vitaal Zuid hecht belang en ziet de verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit is ook een wettelijke plicht van de WGBO en AVG.De verwerkte persoonsgegevens bevatten gegevens voor het coaching traject
    -   Medische achtergrond en inhoudelijke informatie die relevant is voor de coaching.


De volgende gegevens zijn relevant voor de administratie & fiscale verplichtingen zoals:

    -    e-mailadres


    -    naam en adres


    -    geboortedatum


    -    woonplaats


    -    telefoonnummer


    -    eventuele bedrijfsnaam


Vitaal Zuid doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Vitaal Zuid:
    -    zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens


    -    er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 
Als vitaliteitscoach en stresscounselor (Angèle van Mierlo) heb ik als enige toegang tot uw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Als Vitaal Zuid vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Vitaal Zuid u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Persoonsgegevens delen met derden 
Vitaal zuid deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van een wettelijke verplichting nodig is. Hiervoor wordt een verwerkingsovereenkomst opgesteld. Alleen noodzakelijke gegevens zullen gedeeld worden die nodig zijn om de betreffende werkzaamheden uit te voeren. Vitaal Zuid deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

De gegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
    -    Relevante gegevens voor het uitvoeren van een goed coaching gesprek
    -    Het maken van facturen
    -    Gebruik bij belastingaangifte en of jaarafrekening.

 

Vitaal Zuid zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is met een termijn van 7 jaar.
 

Verwerking van persoonsgegevens 
Vitaal Zuid verwerkt persoonsgegevens die: 
    -    Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een gesprek), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; 
    -    Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd door andere hulpverleners of verwijzers; 
    -    Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Vitaal Zuid zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt; 
 
Privacy op de nota:


Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens:
    -    Uw naam, adres en woonplaats

    -    geboortedatum

    -    de kosten van het coaching gesprek(ken) of workshop

    -    eventueel korte omschrijving traject

 

Wijzigingen privacyverklaring

Vitaal Zuid kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van www.vitaalzuid.nl gepubliceerd. Het is verstandig deze regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 
 
Rechten, vragen en klachten 
U hebt het recht Vitaal Zuid te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Vitaal Zuid 
 
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Vitaal Zuid persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Vitaal Zuid door een e-mailbericht te sturen naar info@vitaalzuid.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  
 

VITAAL ZUID

info@vitaalzuid.nl

Tel: 06 13031131